تبلیغات
مهدویت - نوید صبح

مهدویت

نوید صبح

نویسنده : جواد محدثى

اى مـهدى! اى امـام رهـایـى, دلهاى پر ز درد در انتظار لحظه دیدار مى تپد.
اى نـاخـداى كـشتى انسان, بیا, بیا بـس خون حق طلب كه به بى حرمتى بریخت, بـى كـمتریـن گناه, بـس خانه ها كه بر سر مردم خراب گشت شد روزشان سیاه اى آخریـن امام! كى مى شود كه آمده, برگیرى انتقام؟
ایـنـك در ایــن جهان, هر سـو شعار تفـرقه انگیز دشمنان هر دم هزار نغمه ز حـلقـوم (سامـرى) هر جا هزار دام, ز (قارون زرپـرست) هر سو هزار معبد تـاریـك شرك و جهل هر لحظه بانگ ناخـوش (گوساله زریـن) مـردم اسیـر دام سـتـمــدیــدگــان,...بـیــاسـهبـر نجــــــات اى آخـریـن پنـاه و امیـد جهان,...بیـــا مهدى(ع) خواهد آمد.
او مـوعود ملتها و منجـى امتها و منتقـم خـون هاى شهداست.
او مــىآید... رایت اسلام در دست, زبـور داود در بر, مشعل هـدایت در پیـش, (تـابـوت سـكـیـنـه) به همراه, عصاى موسى در كف, ذوالفقار علـى در دست, پــرچــم پـیـامـبــر(ص) را مـى گشایـد, با نصـرت الهى و سپـاه رعب , حق را تـجـلــى مــى بخشـد و عدالت را حـاكـم مـى سـازد و مستضعفـان را به امـامت زمیـن و وراثت جهان مـى رسـاند.
آن روز, روز ظـهور اسـلام و دیــن, روز گسترش عدل و داد, روز خلاص و نجـات, روز فتح بزرگ و پیـروزى نهایى است.
روز حكـومت صـالحـان و امـامت مستضعفان است.
روز اسـتـخــراج گـنـجها, روز فتح شهرهاى شرك و سقـوط پایگاههاى كفر است.

دولــت مـهدى(ع), دولـت حـق و اسـلام اسـت و یــاران و هــوادارانــــش از استـوارتـریـن, بـا وفـاتـریـن و صـادق تـریـن یـارانند.
آن حـضـرت پــس از ظهور, حكـومت واحد جهانى تشكیل مـى دهد, جهان را آباد و عـقـول و انـدیـشه ها را كامل مى سازد, چشم جهان و جهانیان را به روى عدل و احسان مى گشاید.
اینها امیـدهـایـى است كه به آینـده داریـم.
مـا چـشــم به راه آن طلـوع و ظهوریـم , تا ایـن (انتظار) به سر آیـد و آن (روز مـوعود) فـرا رسد.
(غـیـبـت) و دوران (انـتـظـار) جــوشـش دوباره (غدیر)ى عاشورایى در نینـواى زمـان است. در بستـرى از فـرات ظهور و علقمه نــور.
(عـصـر ظهور), رجعت دوبـاره بعثت در حـرا , امـامت در غدیـر و شهادت در عاشوراست.
(مـهدى), هـمـان (محمد) است, در جلوه علوى و حسـن حسنى و شـور حسینى.
دولـت مـهدى, تـجـســم آرمـان (بـعثـت) و (غـدیــر) و (عاشـورا)ست.
(نـیـمـه شـعبــان) یــاد آور آن حـكــومـت مــوعود و دوران مسعود است .
یـاد مـهدى(ع) افـروخـتــن چــراغ شــوق در دل شـیـعیـان و امیـد دادن به مـحـرومـان است. بـا نـام آن محبـوب, گلـواژه هــاى (انتظار) , (ظهور) , (فـرج) , (حـكـومـت جـهانــى) , (قـسـط و عدل) و (دیـدار) مـى شكـوفد.
مهدى(ع), خـورشیـد جـانها و امیـد انسانهاست.
یـادگـار پیامبران , خلاصه ابراهیـم , عصاره محمـد(ص) و زنده كننده سنتها و نابود كننده بدعتهاست.
انتظار فـرج, فلسفه مقـاومت است, نه عامل تسلیـم.
مـنـتظران واقعى , سلاح بـر دوشـان شهادت طلب انـد, كه (استقامت) مـدال و نـشـان آنـان است و (ایمان) ره توشه حـركتشان و (توكل) تكیه گاه همیشگى ایشان است.
منتظران, چشـم به راه سپیـده تـاریخ اند.
بـا (بـصیـرت) و (جهاد) ظلمت شب ظلـم را مـى شكافنـد و رها از تعلقات, خود را بـراى شهادت در ركـاب آن مـولى, آماده مى سازند.
انـتـظار, درختـى است كه جز (اقـدام) و (اصلاح), میــــــوه اى نمى دهد.
انـتـظار فرج, دل بستـن به ظهور و حضـور پیشـوایى است كه بندها را از دست و پـاى بـشریت بگسلـد و خونخـواه مظلـومان تاریخ گـردد و انتقـام شهیـدان طف را باز ستـاند.
پـیـشــوایــى كـه (وارث) اسـت, وارث دیــن مـحـمــد و خط ســرخ شهادت.
(قـائـم) اسـت , ایـسـتاده و استـوار و پا بر جا, تا جهانـى را به قیام حق طلبانه وا دارد.
(بـقـیـه الـلـه) است, یـادگـارى از خط امامـان و ذخیـره اى از سـوى خدا.

برگرفته شده از مجله كوثر ش 33طبقه بندی: مهدویت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 مرداد 1388 توسط علیرضا حقده | نظرات ()

مِنجاة :

مِنجاة در معنای لغوی محل نجات باشد؛ یعنی هر که پناه به قرآن بَرَد، از آفت‏ها نجات یابَد، و به جای منجاة، لفظ نجات نیز وارد است و در نهایت، هر دو یکی است.

التماس دعا   

-------------------------

   

اهداف و نظرات نویسنده :

\\نشان دادن بینش مهدوی جوانان مهدوی در فضای مجازی ، ترویج مهدی باوری و مهدی یاوری در فضای ملتهب اینترنت \\ .

التماس دعا   

-------------------------

   

پیغام مدیر :

ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض می كنم . امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده ی شما قرار گیرد . نقطه نظرات خود را برای بهبود وبلاگ مطرح نمایید .

متشكرم   

موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
ابر برچسب ها
پیوند ها
نظر سنجی
آمار سایت